Zákonné požadavky pro detekci plynů v garážích

04.12.2023 | placená inzerce

Automobily vytvářejí toxické spaliny, u těch s alternativními pohony navíc hrozí únik výbušných plynů. V uzavřených garážích a parkovacích domech, kde je vysoká koncentrace aut a lidí, je riziko spojené s nebezpečnými plyny velmi vysoké. Provozovatelé garáží a parkovacích domů proto mají hned několik zákonných povinností, které zajišťují ochranu osobám nacházejícím se v těchto prostorách.

Druhy nebezpečných plynů: jaká s sebou nesou rizika?

Obecně se nebezpečné plyny rozdělují do dvou kategorií, a sice na toxické a výbušné. Jak již jejich názvy napovídají, toxické plyny způsobují otravy, ty hořlavé zase požáry a výbuchy plynu. Detekce nebezpečných plynů je důležitá všude tam, kde mohou unikat nebo vznikat jejich zvýšené koncentrace. Kromě domácností a veřejných budov, kde je detekce úniku plynu doporučována, existují i prostory, kde je ze zákona povinná. Mezi tyto prostory patří i podzemní garáže a parkovací domy.

Specificky v garážích a parkovacích domech dochází k úniku a kumulaci hned několika nebezpečných plynů. Jedná se zejména o toxický oxid uhelnatý (CO), nespálené uhlovodíky (HC), oxidy dusíku (NOx) a saze (PM), ale také oxid uhličitý (CO2). V případě, že je do garáží či parkovacích domů povolen vjezd automobilů s alternativními pohony (LPG, CNG, LNG), je důležité sledovat i koncentrace těchto výbušných látek, tedy instalovat detektor zemního plynu a propan-butanu.

Základní prvky bezpečnosti v garážích

Pro ochranu lidí nacházejících se v garážích a parkovacích domech, tedy řidičů i zaměstnanců, je nezbytné dodržovat bezpečnostní pravidla. Základní prvky bezpečnosti jsou tři:

 

 1. Detekční systémy: Instalace detektorů nebezpečných plynů je v hromadných garážích a parkovacích domech ze zákona povinná. Detekční systém se skládá ze snímače koncentrace cílového plynu a ústředny, která zpracovává data ze snímačů. Při dosažení mezní koncentrace ústředna spouští větrání a výstražnou signalizaci.
 

 2. Nucené větrání garáže: Je rovněž povinnou součástí všech podzemních garáží a parkovacích domů. Parametry větrání musí posoudit bezpečnostní technik. Větrání se dělí na provozní, požární a havarijní.
 

 3. Výstražná signalizace: Slouží k informování osob nacházejících se v garážích o nebezpečí. Signalizace by měla být ideálně kombinovaná, tj. světelná i zvuková.

 

Detekční systémy lze napojit i na další prvky, například na hlavní uzávěr plynu, a tím ještě zvýšit bezpečnostní standard prostorů. V případě povoleného vjezdu aut s alternativními pohony je důležitá také protipožární stavební úprava prostoru.

Detekční systémy do garáží

Detektory plynu do garáží musí splňovat řadu zákonných požadavků. Jedná se zejména o normu ČSN 73 6058 (Hromadné garáže), v případě povoleného vjezdu aut s alternativními pohony také normu ČSN 73 0804 (Požární bezpečnost staveb). Hlásiče úniku plynu by měly mít dvoustupňovou nebo třístupňovou signalizaci, tj. možnost nastavení několika výstražných mezí. Při dosažení jednotlivých mezí koncentrace se pak spouští jiné výstražné a bezpečnostní systémy.

České i evropské normativní požadavky splňují například detekční systémy Evikon. Ústředny pro detekci plynů Evikon disponují displejem, na němž se zobrazují aktuální naměřené hodnoty. Lze k nim připojit hned několik čidel, a to i pro různé plyny. Snímače Evikon poskytují velice přesné a spolehlivé měření.

Obrázek: Detektor zemního plynu do garáže EVIKON s LCD displejem. Zdroj: Bola.cz

Instalace a údržba detektorů plynu

Instalaci detektorů CO (oxidu uhelnatého) a dalších nebezpečných plynů do garáží je nutné svěřit odborníkům. Každý plyn má totiž jinou hmotnost a kumuluje se v jiné výšce, proto se i čidla pro každý plyn instalují v jiné výšce. Zároveň je nutné zachovat volné proudění vzduchu k čidlům a další podmínky správného provozu celého systému. Čidla úniku plynu se např. nesmí nacházet v průvanu, v blízkosti vjezdu či vzduchotechniky a nesmí se nadměrně zanášet prachem a nečistotami.

Důležitým krokem údržby je pravidelná rekalibrace detektorů úniku plynu, která je povinná ze zákona, a to minimálně jednou ročně (záleží ovšem na konkrétním modelu detektoru a aplikaci, intervaly mohou být stanoveny i jinak). Čidla totiž podléhají stárnutí a ztrácejí své schopnosti reagovat na plyn. Během rekalibrace dochází k opětovnému srovnání měřených hodnot vůči etalonu (kalibrační plyn). Kalibraci detektoru plynu může provést pouze osoba certifikovaná výrobcem.

Při rekalibraci je vhodné provést i celkovou revizi detekčního systému, tedy funkční zkoušku a kontrolu ochranného prachového filtru. Nezapomínejte také hlídat životnost senzorů a dalších komponentů detekčního systému.

Dbejte na bezpečnost v garážích

Jak jsme již zmínili, pořízení vhodného detekčního systému a jeho řádná údržba je pro provozovatele garáží a parkovacích domů ze zákona povinná. Pokud tyto povinnosti nesplníte, pojišťovna vám navíc nemusí v případě pojistné události poskytnout plnění.

Kromě splnění zákonných požadavků a požadavků bezpečnosti práce tím zároveň chráníte zdraví svých zaměstnanců i svůj majetek. I v případě nižších koncentrací spalin má dlouhodobá expozice negativní vliv na zdraví – to se týká zejména zaměstnanců, kteří se v garážích dlouhodobě zdržují. Je proto vhodné průběžně monitorovat stav ovzduší a dbát na řádné odvětrání garáže.

 

zdroj foto: unsplash.com, bola.cz

Aktuálně píšeme

Rozdíl mezi komplexním pojištěním a havarijním pojištěním | 19.10.2022

Studio Pininfarina se vrací k výrobě aut, chce vyrábět tři modely | 18.05.2020

BMW M bude elektrifikované | 16.03.2020

BAZAR LUXUSNÍCH VOZŮ

do
do

Vyrobil INET-SERVIS.CZ | 2014 | Copyright © 2006 - 2024 | Kontakt

TipCars.com - nabídka autobazarů

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace OK

TOPlist